Działalność

W ramach opieki nad zabytkami podejmujemy szereg działań, z których najważniejsze to:

  • systematyczne monitorowanie i dokumentowanie stanu mazowieckich i warszawskich zabytków
  • interweniowanie w przypadku rażącego zaniedbania bądź zagrożenia zabytku
  • współpraca z państwowymi służbami konserwatorskimi
  • prowadzenie imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności corocznej imprezy Europejskie Dni Dziedzictwa pod patronatem Rady Europy