Nowy Zarząd Oddziału TOnZ w Warszawie

Prezentujemy Państwu skład Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie, który wyłonił się po ostatnim zebraniu walnym oddziału z 4 marca 2017 r.

Prezes – Dorota Gołębiewska

Wiceprezesi –Malwina Piorun, Zuzanna Wiśniewska

Skarbnik – Regina Madej Sekretarz – Monika Ośkiewicz

Członkowie Zarządu – Barbara Zygadło, Stefan Fuglewicz, Jakub Zajkowski i Marcin Suszycki

Dodaj komentarz