Zmarła Ewa Siurawska

16 czerwca 2017 roku zmarła w Warszawie Emilia  Ewa Siurawska  z d. Mockałło, I-voto Kuligowska ( ur. 1939) – dyrektor biura i wieloletni sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, dyrektor Oficyny Wydawniczej Towarzystwa oraz członek Rady Redakcyjnej miesięcznika „Spotkania z „Zabytkami”. To wielka strata bowiem Ewa była dobrym duchem opieki nad zabytkami gotowym nieść  pomoc każdemu społecznikowi  działającemu na rzecz ratowania i zachowania  śladów przeszłości. Przez ponad 30 lat inspirowała, inicjowała i promowała większość podejmowanych i realizowanych w Towarzystwie działań dla ratowania i popularyzowania zabytków w całej Polsce, a także poza jej granicami. Zajmowała się też   sprawami edytorskim, promocji, marketingu  i sprzedaży  wydawnictw oraz  miesięcznika „Spotkania z Zabytkami”. Jest autorką m.in. wielu artykułów publikowanych w tym czasopiśmie poświęconych historii obiektów zabytkowych., współautorką opracowania wydanego na 100-lecie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości oraz   jego kontynuatora jakim jest  obecne TOnZ, gdzie pisała o działaniach podejmowanych dla ratowania zabytków .   Z wielkim oddaniem poświęciła się sprawie restauracji i zagospodarowania na siedzibę TOnZ znajdującej się w centrum miasta przy ul Pięknej 44 a Willi Struvego, która dzięki jej inicjatywie stała się nieformalnym centrum społecznej opieki nad zabytkami Warszawie, miejscem wielu ciekawych i wartościowych spotkań, debat, odczytów oraz promocji. Chętnie korzystała z nowoczesnego środka przekazu , jakim jest Internet, gdzie systematycznie promowała działania Towarzystwa najpierw na stronie internetowej TOnZ („Raptularz TOnZ”), a od lipca 2007 r. na portalu onet.pl w prowadzonym pod pseudonimem „Dyżurny z Ermitażu” blogu zatytułowanym „Codziennik TOnZ” (adres: www.raptularz.blog.onet.pl). W krótkich felietonach przekazywała informacje o aktualnych wydarzeniach i działaniach Towarzystwa oraz o różnych sprawach związanych z ochroną dziedzictwa. Była orędownikiem założonego przez prof. Marka Kwiatkowskiego Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Nowej Suchej. Przynajmniej raz w roku organizowała członków TOnZ do wspólnego wyjazdu , podczas którego sprzątano park muzealny zbierając np. liście, a po pracy przy ognisku rozmawiano o ochronie zabytków. Za swoją aktywność w ratowaniu dziedzictwa została wyróżniona w 2006 r. brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” . Zabytki to nie jedyna pasja Ewy Siurawskiej, kochała literaturę i teatr, w młodości grała w teatrze w Koszalinie, była tłumaczem i propagatorem języka esperanto. Całe życie kolekcjonowała sowy w różnych postaciach, zgromadziła całkiem pokaźną kolekcję, którą jeszcze przed śmiercią zdążyła przekazać swojemu przyjacielowi esperantyście, prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Milanówka Andrzejowi Pettynowi w Milanówku. Sowa – symbol mądrości będzie odtąd dla współpracujących z Ewą na niwie ochrony zabytków także Jej symbolem. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Ewa Siurawska została pochowana 23 czerwca 2017 roku na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

 

Otwarte spotkanie Oddziału TOnZ w Warszawie

Oddział TOnZ w Warszawie organizuje otwarte spotkanie dla członków oraz osób chętnych dołączyć do Naszego zespołu! Zapraszamy w dniu 4 kwietnia 2017 r. (wtorek), o godz. 17.30 do Muzeum OdBudowy przy ul. Jazdów 3/6. Wówczas przedstawiony zostanie charakter działań Oddziału, w które można się zaangażować. Tego dnia można także zgłosić się do Nas z wszelkimi interwencjami dotyczącymi zabytków. Zapraszamy!

Nowy Zarząd Oddziału TOnZ w Warszawie

Prezentujemy Państwu skład Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie, który wyłonił się po ostatnim zebraniu walnym oddziału z 4 marca 2017 r.

Prezes – Dorota Gołębiewska

Wiceprezesi –Malwina Piorun, Zuzanna Wiśniewska

Skarbnik – Regina Madej Sekretarz – Monika Ośkiewicz

Członkowie Zarządu – Barbara Zygadło, Stefan Fuglewicz, Jakub Zajkowski i Marcin Suszycki

Otwarte spotkanie

Oddział TOnZ w Warszawie organizuje otwarte spotkanie dla członków oraz osób chętnych dołączyć do Naszego zespołu! Zapraszamy w dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek), o godz. 17.30 do Muzeum OdBudowy przy ul. Jazdów 3/6. Wówczas przedstawiony zostanie charakter działań Oddziału, w które można będzie się zaangażować. Tego dnia można także zgłosić się do Nas z wszelkimi interwencjami dotyczącymi zabytków. Zapraszamy!

Walne zebranie członków Oddziału TOnZ w Warszawie

Uprzejmie informujemy, iż w związku z objęciem stanowiska w służbie cywilnej dr. hab. Katarzyna Zalasińska złożyła oficjalną rezygnację ze sprawowania funkcji Prezesa Oddziału TOnZ w Warszawie.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić wszystkich członków Oddziału TOnZ w Warszawie na walne zebranie, które odbędzie 4 marca 2017 r. (sobota) o godz. 11.00 w Pałacyku Szustra przy ul. Morskie Oko 2.

Podczas spotkania odbędą się wybory na stanowisko Prezesa Oddziału.

Plan zebrania:
1. Otwarcie
2. Sprawozdanie Zarządu
3. Dyskusja
4. Wybór prezesa Oddziału TOnZ w Warszawie

Liczymy na Państwa obecność.

 

Architektura Legionowa 1918-1939 [zabytkoWArszawa]

Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie rozpoczyna cykl wykładów pn. „zabytkoWArszawa”, który poświęcony będzie zabytkom Warszawy i okolic.
Zapraszamy na pierwszą prelekcję dotyczącą historii i rozwoju architektury podwarszawskiego Legionowa w okresie międzywojennym.

Prelekcję poprowadzi Malwina Piorun

Miejsce: Muzeum OdBudowy, Jazdów/36
Termin: 01/02/2017, godz. 18.30

ZAPRASZAMY!

Podaj cegłę – zbudujmy nowe Muzeum!

Budujemy nowe Muzeum! Zatem podaj cegłę!
Poszukujemy osób do brygady Muzeum odBudowy. Jeśli interesuje Cię architektura Warszawy, historia jej powojennej odbudowy lub zwyczajnie nie jest Ci obojętny obecny wygląd stolicy – dołącz do Nas!

Razem będziemy organizować wystawy, podejmować tematy związane z powojenną odbudową stolicy, prowadzić debaty dotyczące dzisiejszej zabudowy i urbanistyki Warszawy!
Masz jakieś inne pomysły? Podaj swoją cegłę i zrealizujmy to wspólnie!

Czekamy na Was 15.01.2017 o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum odBudowy na magicznym Jazdowie w drewnianym domku 3/6.

Jubileusz 40-lecia działalności Oddziału TOnZ w Warszawie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków na uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia działalności Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie, które odbędą się 28 października 2016 r., o godz. 17.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.

Podczas obchodów odbędzie się wręczenie jubileuszowych medali zasłużonym Członkom Towarzystwa, projekcja pamiątkowego filmu pt. Przeszłość to dziś. 40 lat działalności Oddziału TOnZ w Warszawie, koncert muzyki klasycznej oraz inne atrakcje.

Zapraszamy!

zaproszeniedl-wersja14

Zmarł dr Marian Sołtysiak

Zmarł dr Marian SOŁTYSIAK – członek Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie, Prezes Zarządu Głównego TOnZ w latach 1998-2007, następnie członek honorowy, ceniony historyk sztuki i muzealnik, zasłużony dla opieki nad zabytkami w Polsce. Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim.

Pogrzeb dr. Mariana Sołtysiaka odbędzie się 28 października, w piątek, na Starych Powązkach.
Msza św. o godzinie 11.00 w kościele cmentarnym p.w. św. Karola Boromeusza tamże,
po czym odprowadzenie do grobu rodzinnego.

Zmarł Feliks Ptaszyński

W dniu 12 czerwca 2016 roku zmarł  wieloletni członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

mgr. inż. arch. FELIKS AUGUSTYN PTASZYŃSKI (1930- 2016) – absolwent Politechniki Warszawskiej.  Swoje życie zarówno zawodowe, jak też społeczne, poświęcił ochronie zabytków. W latach 1957–1978 pracował w Koszalinie: 1957-1972 na stanowisku wojewódzkiego konserwatora zabytków, a 1973-1978 na stanowisku kierownika Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej i głównego specjalisty w Wojewódzkim Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich.  Od  1978 roku  pracował w Warszawie, najpierw  w PP Pracownie Konserwacji Zabytków, a w  latach 1979-1990 sprawował urząd Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy. Obok pracy zawodowej pełnił wiele funkcji społecznych w dziedzinie kultury i ochrony zabytków  w  Wojewódzkim  Komitecie Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Koszalinie, Stowarzyszeniu  Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu Konserwatorów  Zabytków  i Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, gdzie  w latach  1995-2001 pełnił  w Zarządzie Głównym funkcję  sekretarza, później skarbnika .
Był inicjatorem rekonstrukcji pomnika Edwarda Mandella House’a w Parku Skaryszewskim w Warszawie oraz budowy pomnika Jana Matejki przy ul. Puławskiej. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Warszawy, Odznaką Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego, Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą Odznaką SARP.

Łączymy się w bólu  po stracie męża i ojca z żoną  Danutą oraz  synem i synową.

Zarząd i Członkowie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami  w Warszawie
ptaszynski2