Saska Kępa – wpis do rejestru

Modernizm nie skończył się w 1939 r. W 2013 roku Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Warszawie oraz Stowarzyszenie ŁADna Kępa wnioskowało o wpis do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego Saskiej Kępy. Po dwóch latach otrzymaliśmy decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tej sprawie. MKWZ orzekł, iż do rejestru wpisane zostaną wyłącznie obiekty powstałe w latach 1926-1945, w kwestii pozostałej zabytkowej zabudowy postanowił umorzyć postępowanie. Rodzi się pytanie, dlaczego właśnie takie ramy czasowe? Co z obiektami sprzed 1926 roku i powojennymi realizacjami?

12186650_950238038365769_1226497824908326453_o (1)

MKWZ odwołuje się do artykułu 3 pkt. 13 ustawy o ochronie zabytków, gdzie historyczny zespół budowlany zdefiniowany został jako „powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi”. Skoro wybrano kryterium czasowe, dlaczego zatem nie wszystkie obiekty z tego okresu zostały objęte ochroną? Infantylność argumentacji przedłożonej decyzji klaruje odpowiedź. Przedstawiony tam rys historyczny Saskiej Kępy wręcz zabawia czytelnika popularnonaukową treścią. Zgrabny dobór informacji z różnych źródeł, dostarcza odpowiednich i wygodnych argumentów, by uprawomocnić niezrozumiałą decyzję MKWZ. Z listy ponad 400 postulowanych obiektów, które powinny zostać objęte ochroną konserwatorską, wybrano zaledwie kilkadziesiąt – najprawdopodobniej tylko te, które permanentnie wspominano i opisywano w zasięgniętych źródłach, ze względu na ich wartość artystyczną, historyczną i naukową.

12182445_950237998365773_3513779839726664785_o

Zamiast wzmocnić ochronę Saskiej Kępy decyzja MWKZ wprowadza zamęt i rodzi wątpliwości. Podważa wartość wielu obiektów objętych m.in. ochroną na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Od decyzji całe szczęście można się odwołać – pozostanie nam liczyć na przytomność MKiDN albo rozsądek MWKZ, który przed przesłaniem odwołania do MKiDN, może jeszcze swoją decyzję zmienić, na co pozwala mu art. 132 KPA. Zobaczymy…Tymczasem proponujemy, idąc za wskazówką MWKZ, regenerujący spacer po tej „bardzo niejednolitej i niespójnej” architektonicznie dzielnicy, w celu zapoznania się z „kolekcją budynków – zarówno wyjątkowych, jak i przeciętnych”…

12183015_950237931699113_8868454768892460530_o

Dodaj komentarz