Skład nowego Zarządu – Oddział Warszawski TOnZ

Pragniemy zaprezentować Państwu skład nowego zarządu warszawskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, który został wybrany większością głosów podczas walnego zebrania w dniu 12 marca 2016 r.

Prezes – dr hab. Katarzyna Zalasińska

Wiceprezesi – Dorota Gołębiewska, Malwina Piorun

Skarbnik – Regina Madej

Sekretarz – Monika Ośkiewicz

Członkowie Zarządu – Aleksandra Brodowska, Marcin Suszycki, Zuzanna Wiśniewska i Jakub Zajkowski.

Nowy zespół będzie sumiennie realizował wszystkie założenia statutowe TOnZ oraz prężnie działał na rzecz ochrony stołecznych zabytków oraz dziedzictwa historycznego Warszawy. Dziękujemy i działamy!

 

Dodaj komentarz