Spotkania z konserwatorem in situ – nowy projekt OW TOnZ!

Spotkania z Konserwatorem in situ, to inicjatywa Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i współfinansowana przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Inicjatywa ma za zadanie zwrócić uwagę warszawiakom, na wartości zabytkowe ich miejsca zamieszkania. W tym celu planujemy zorganizować cykl 10 spotkań, w miejscach komfortowych dla samych mieszkańców, czyli u nich w domu, a konkretnie w przestrzeniach wspólnych np. dziedzińcach, dachach, ogrodach. Spotkania dedykujemy mieszkańcom, których nieruchomości objęte są wpisem do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
Podczas spotkań planujemy zwrócić uwagę mieszkańców na to co w ich obiektach jest wartościowe, podparte historią obiektów, oceną wartości substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem detalu wewnątrz mieszkań. Poruszona będzie też kwestia prawna (gdzie i w jaki sposób uzyskiwać pozwolenia konserwatorskie), a także jakie są możliwości uzyskania dofinansowania na prace remontowe. Wszystko w przyjemnej rodzinnej atmosferze.

Zdjęcie użytkownika Spotkania z Konserwatorem in situ.

Dodaj komentarz