TOnZ – Oddział w Warszawie

Jesteśmy organizacją pozarządową, która troszczy się o wspólne dziedzictwo kulturowe. Naszym działaniem obejmujemy Warszawę i Mazowsze.

Działamy od 1976 roku. Oddział warszawski powstał przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, które jest spadkobiercą przedwojennego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Nasz oddział jest drugim, obok łódzkiego, najliczniejszym oddziałem Towarzystwa.

W swoich szeregach skupiamy historyków, historyków sztuki, konserwatorów, architektów, archeologów i ludzi innych zawodów. Warunkiem członkostwa w Towarzystwie jest szacunek i chęć pomocy zagrożonym zabytkom. Oddział kilkukrotnie zmieniał swoją siedzibę. Obecnie, dzięki uprzejmości Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki, mieścimy się w Pałacu Szustra przy ulicy Morskie Oko 2.