Zarząd Oddziału

Prezes
Dorota Gołębiewska

Wiceprezesi
Helena Zuzanna Wiśniewska

Skarbnik
Regina Madej-Janiszek

Sekretarz
Monika Ośkiewicz

Członkowie Zarządu
Stefan Fuglewicz, Marcin Suszycki, Barbara Zygadło, Jakub Zajkowski

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Bartłomiej Konarski – Przewodniczący, Maciej Świderski – Członek, Maria Sarnik-Konieczna – Członek.