Zmarł Feliks Ptaszyński

W dniu 12 czerwca 2016 roku zmarł  wieloletni członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

mgr. inż. arch. FELIKS AUGUSTYN PTASZYŃSKI (1930- 2016) – absolwent Politechniki Warszawskiej.  Swoje życie zarówno zawodowe, jak też społeczne, poświęcił ochronie zabytków. W latach 1957–1978 pracował w Koszalinie: 1957-1972 na stanowisku wojewódzkiego konserwatora zabytków, a 1973-1978 na stanowisku kierownika Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej i głównego specjalisty w Wojewódzkim Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich.  Od  1978 roku  pracował w Warszawie, najpierw  w PP Pracownie Konserwacji Zabytków, a w  latach 1979-1990 sprawował urząd Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy. Obok pracy zawodowej pełnił wiele funkcji społecznych w dziedzinie kultury i ochrony zabytków  w  Wojewódzkim  Komitecie Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Koszalinie, Stowarzyszeniu  Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu Konserwatorów  Zabytków  i Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, gdzie  w latach  1995-2001 pełnił  w Zarządzie Głównym funkcję  sekretarza, później skarbnika .
Był inicjatorem rekonstrukcji pomnika Edwarda Mandella House’a w Parku Skaryszewskim w Warszawie oraz budowy pomnika Jana Matejki przy ul. Puławskiej. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Warszawy, Odznaką Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego, Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą Odznaką SARP.

Łączymy się w bólu  po stracie męża i ojca z żoną  Danutą oraz  synem i synową.

Zarząd i Członkowie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami  w Warszawie
ptaszynski2

Dodaj komentarz